PEGASUS ปีกนกบน

AT P. NO.1702004344

จุดเด่น

การออกแบบสินค้าคำนึงมาจากปัญหาต่างๆ ปัญหามากมายที่แยกต่อการแก้ไขแต่เราไม่หยุดพัฒนา จนได้มาซึ่งปีกนกบน “PEGASUS”

คุณสมบัติพิเศษ

การแก้ปัญหาที่เกิดจากการปรับองศา สามารถแก้ไขปรับองศา camber & caster ได้โดยง่ายด้วยการปรับที่ตัวปีกนกบน ได้เลย